Festival aflat sub patronajul Uniunii Internaţionale de Cinema UNICA.
Festival under the patronage of the International Union of Cinema UNICA.
Festivalul Internaţional
Video Art
pentru liceeni
Ediţia a VIII-a, 27 - 29 mai, 2016
Suceava
International Festival
Video Art
for teenagers
VIIIth edition, 27 to 29 May 2016
Suceava

We are a large group of students of the National College "Petru Rares" Suceava, animated by the desire to do something else in the school context.

While we like literature, music and graphics are, of course, computer enthusiasts or simply we like to play with a DV camera, why not combine all these into a single format - digital film.

The term "digital culture" began to thrive in our ranks. From a simple advertisement, up to a short film with real artistic valences, often, it is only a step.

Suntem un grup numeros de elevi ai Colegiului Naţional "Petru Rareş" din Suceava, animaţi de dorinţa de face şi altceva în contextul şcolii.

Dacă tot ne place literatura, muzica sau grafica şi suntem, bineînţeles, pasionaţi de informatică sau pur şi simplu ne place să ne jucăm cu o cameră video digitală, de ce să nu îmbinăm toate acestea într-un singur format - filmul digital.

Termenul de "Cultură digitală" a început să răzbată şi în rândurile noastre. De la un simplu spot publicitar, mergând până la un film de scurtmetraj cu reale valenţe artistice, de multe ori, nu e decât un pas.