Ediţie aniversară

10 ani
Festivalul Internaţional
Video Art
pentru liceeni
Ediţia a X-a, 7 - 10 iunie, 2018
Suceava, România

Aniversary Edition

10 year
International Festival
Video Art
for teenagers
Xth edition, 7 to 10 june 2018
Suceava, Romania

Dear friends,

Like we did on other editions too, we decided to push the deadline for sending in the films for the International Festival Video Art for teenagers, IXth edition, back to June 26, 2017.

The prizes are waiting for you and they're as valuable as before! Do not forget about the most important distinction of the International Union of Cinema, the UNICA medal.

This year, the medal will be handed by non-other but the president of UNICA, Dave Watterson, who will also be a member of the festival's jury.

We are a large group of students of the National College "Petru Rares" Suceava, animated by the desire to do something else in the school context.

While we like literature, music and graphics are, of course, computer enthusiasts or simply we like to play with a DV camera, why not combine all these into a single format - digital film.

The term "digital culture" began to thrive in our ranks. From a simple advertisement, up to a short film with real artistic valences, often, it is only a step.

Dragi prieteni,

La fel cum s-a mai întâmplat și în alți ani, am decis prelungirea termenului limită de primire a filmelor pentru Festivalul internațional Video Art, pentru liceeni, Ediția 2017, astfel că puteți trimite proiectele voastre până pe 26 iunie 2017.

Nu uitați! Premiile care vă așteaptă, sunt la fel de consistente ca și la edițiile anterioare. Nu pierdeți din vedere nici distincția cea mai importantă a Uniunii Internaționale a Cinematografiei de Amatori, medalia UNICA.

Anul acesta va fi oferită de însuși președintele Uniunii Internaționale a Cinematografiei de Amatori, Dave Watterson, prezent în juriul internațional al festivalului.

Suntem un grup numeros de elevi ai Colegiului Naţional "Petru Rareş" din Suceava, animaţi de dorinţa de face şi altceva în contextul şcolii.

Dacă tot ne place literatura, muzica sau grafica şi suntem, bineînţeles, pasionaţi de informatică sau pur şi simplu ne place să ne jucăm cu o cameră video digitală, de ce să nu îmbinăm toate acestea într-un singur format - filmul digital.

Termenul de "Cultură digitală" a început să răzbată şi în rândurile noastre. De la un simplu spot publicitar, mergând până la un film de scurtmetraj cu reale valenţe artistice, de multe ori, nu e decât un pas.